Loading Events

<English follow below>

 

🤸‍ Σε αυτό το workshop θα θυμηθούμε και θα ανακαλύψουμε νέους τρόπους υποβοηθούμενων ανάστροφων θέσεων, δηλαδή πώς μπορούμε να εξασκηθούμε σε ανάστροφες θέσεις με ασφάλεια και σταθερότητα – για όλους, νέους και έμπειρους ασκούμενους.

 

Το workshop περιλαμβάνει:

 • Solar Asana: Ατομική εξάσκηση με θέσεις yoga, κατάλληλων για την προετοιμασία σώματος και μυαλού για της πτήσεις που θα ακολουθήσουν
 • Partner Warm-up: Ασκήσεις σε ζευγάρια, προετοιμάζουν ακόμα περισσότερο το σώμα και προσθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Assisted Inversions: Πτήσεις σε ζευγάρια και τριάδες, που περιλαμβάνουν ανάστροφες θέσεις με σταθερότητα και ασφάλεια μέσα συνεργασία
 • Thai Massage: Αποθεραπεία και ανταλλαγή Thai Massage, ώστε να μπορέσουμε να πετάξουμε σύντομα ξανά

 

🤸‍♂️  Aπευθύνεται σε όλους τους ασκούμενους. Συστήνεται προηγούμενη επαφή ή εμπειρία στη yoga ή AcroYoga (Beginner – Intermediate)

 

💲 Κόστος:

Μέχρι τις 13/01 (Early Bird):

– 20€ για μέλη του Satya Urban Yoga*

– 25€ για μη μέλη

Μετά τις 13/01:

– 30€ για μέλη του Satya Urban Yoga*

– 35€ για μη μέλη

*με ενεργή συνδρομή για τον ίδιο μήνα

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

 

➡ Κράτηση: με επικοινωνία με τον χώρο Satya Urban Yoga

 

Φιλοξενία και Επικοινωνία:

Satya Urban Yoga

📍 Γυμνασιάρχου Βασιλείου Μυστακίδη 33

📞+30 231 511 7399

📧 info@satyayoga.gr

 

👩 Σχετικά με τον COVID-19: AcroYoga σημαίνει κοινότητα ~ βοηθήστε μας να τη διαφυλάξουμε με αγάπη και ευγένεια προς τους άλλους. Συστήνεται, αν είναι δυνατό, να

 • Συμμετέχετε σε ομάδες ΔΥΟ ή ΤΡΙΩΝ ατόμων που βρίσκονται ήδη στον οικείο/στενό σας κύκλο – δεν θα γίνει ανταλλαγή ζευγαριών κατά τη διάρκεια του workshop
 • Περιορίσετε/παρακολουθήσετε τις επαφές σας τις προηγούμενες 4-5 ημέρες
 • Αν εμφανίζετε συμπτώματα, κάντε test και ενημερώστε τη διοργάνωση
 • Αν αισθάνεστε πιο άνετα με αυτό, χρησιμοποιήστε μάσκα ΚΝ95

 

👤 Καθοδηγεί ο Θάνος Σταυρόπουλος

Ο Θάνος Σταυρόπουλος (PhD) είναι δάσκαλος Yoga (200H Yoga Alliance USA & Indian Yoga Federation, AcroYoga International, 90H Thai Massage Therapist κ.α.) και ιδρυτής του Buddha Libre Yoga στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, εργάζεται ως Technology & Innovation Senior Manager στο Pfizer Center for Digital Innovation (CDI). Έλαβε πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και εργάστηκε σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα με ειδικότητα τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων από αισθητήρες και έξυπνες συσκευές με εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, ευεξίας και κλινικές δοκιμές. Παράλληλα, μετά από εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και Ινδία, μοιράζεται την αγάπη του για τη Vinyasa, Hatha και AcroYoga με άτομα όλων των ηλικιών και εμπειριών, παιδιά και ηλικιωμένους, επιστήμονες και αθλητές. Εστιάζει στην επιστήμη πίσω από κάθε μέθοδο, λατρεύει τη διαλογιστική κίνηση της Vinyasa, την ευφυΐα των ακροβατικών και την αγνή πρόθεση του Thai Massage. Ίδρυσε την ομάδα Buddha Libre Yoga με βάση τη Θεσσαλονίκη ως ένα κανάλι μετάδοσης δημιουργικότητας, επαφής, παιχνιδιού και ευεξίας με έμφαση σε ένα κοινό που ξεκινά να ανακαλύπτει τον κόσμο της Yoga.

 

 

<English>

 

 

In this workshop we will remember and discover new assisted inversions, meaning how we can practive inversions with safety and stability through collaboration. Intended for everyone: new and experienced practitioners.

 

The workshop includes:

 • Solar Asana: Individual practice with yoga postures, to prepare the body and mind for the flight that will follow
 • Partner Warm-up: Exercises in pairs prepare the body even more and add the necessary elements of cooperation and communication
 • Assisted Inversions: Working in pairs and triples to practice assisted inversions with stability and safety, through collaboration
 • Thai Massage: Cool-down and Thai Massage exchange so that we can fly again soon

 

🤸‍♀️ Suitable for all practitioners. Previous experience in yoga or AcroYoga is recommended (Beginner – Intermediate)

 

💲 Cost:

Until 13th Jan (Early Bird):

– 20€ for members of Satya Urban Yoga*

– 25€ for non-members

After 13th Jan:

– 30€ for members of Satya Urban Yoga*

– 35€ for non-members

*with an active subscription for the same month

Prices exclude VAT 24%

 

➡ Booking: by contacting Satya Urban Yoga

 

Hosting & Contact:

Satya Urban Yoga

📍 Gymnasiarhou Vasileiou Mystakidi 33

📞+30 231 511 7399

📧 info@satyayoga.gr

 

👩‍⚕️  Regarding COVID-19 precautionary measures: AcroYoga means community ~ help us safeguard it with love and kindness for others. It is recommended, if possible, to:

 • Participate in groups of TWO or THREE people who are already in your immediate circle/bubble – no partner exchange will occur during the workshop
 • Restrict/monitor your contacts in the last 4-5 days
 • If you are experiencing symptoms, perform a test and inform the organizers
 • If you feel more comfortable with that, feel free to use a KN95 mask

 

👤 Led by Thanos Stavropoulos

Thanos Stavropoulos (PhD) is a Yoga teacher (200H Yoga Alliance USA & Indian Yoga Federation, AcroYoga International, 90H Thai Massage Therapist etc.) and founder of the Buddha Libre Yoga Studio in Thessaloniki. At the same time, he works as a Technology & Innovation Senior Manager at the Pfizer Center for Digital Innovation (CDI). He received a BSc, MSc and a PhD from the Department of Informatics of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) and worked in numerous research projects specializing in the collection, analysis and interpretation of sensor and smart device data with eHealth and clinical trial applications. After training in Greece, Europe and India, he shares his love for Vinyasa, Hatha and AcroYoga with people of all ages and experiences, children and the elderly, scientists and athletes. Focuses on the science behind each method, especially loving meditative movement in Vinyasa, building body-intelligence in acrobatics and a Thai Massage with pure intent. He founded the Buddha Libre Yoga group in Thessaloniki as a channel for creativity, human contact, play and wellness with an emphasis on an audience that is just beginning to discover the world of Yoga.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top