Loading Events

<English follow below>

 

🤸‍ Σε αυτό το workshop θα θυμηθούμε και θα ανακαλύψουμε νέους τρόπους μετάβασης και ροής θέσεων σε πτήση – για όλους, νέους και έμπειρους ασκούμενους.

 

Το workshop περιλαμβάνει:

 • Solar Asana: Ατομική εξάσκηση με θέσεις yoga, κατάλληλων για την προετοιμασία σώματος και μυαλού για της πτήσεις που θα ακολουθήσουν
 • Partner Warm-up: Ασκήσεις σε ζευγάρια, προετοιμάζουν ακόμα περισσότερο το σώμα και προσθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Flying Flow: Πτήσεις με μεταβάσεις από μία θέση σε άλλη και σύνθεσή τους σε μία ολοκληρωμένη ροή
 • Thai Massage: Αποθεραπεία και ανταλλαγή Thai Massage, ώστε να μπορέσουμε να πετάξουμε ξανά σύντομα

 

🤸‍♂️  Aπευθύνεται σε όλους τους ασκούμενους. Συστήνεται προηγούμενη επαφή ή εμπειρία στη yoga ή AcroYoga (Beginner – Intermediate)

 

💲 Κόστος:  25€ με ΦΠΑ 24%

➡ Κράτηση: Γίνεται με δωρεάν εγγραφή και κράτηση (Book Now) στο

https://momoyoga.com/buddhalibre

και συγκεκριμένα στο «AcroYoga Workshop: Basics of Flying Flow with Thanos» πήγαινοντας απλά στην ημέρα του workshop ή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.momoyoga.com/buddhalibre/lesson/12765255/acroyoga-workshop-basics-of-flying-flow-with-thanos

επιλέγοντας το πακέτο “Workshop” και εξοφλώντας το ποσό είτε με κάρτα online, είτε με μετρητά στο studio.

 

👩 Θα τηρήθούν όλα τα μέτρα υγείας & προστασίας για τον COVID-19 που αναγράφονται εδώ

/health-guidelines

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ WORKSHOP:

AcroYoga σημαίνει κοινότητα ~ βοηθήστε μας να τη διαφυλάξουμε με αγάπη και ευγένεια προς τους άλλους. Συστήνεται, αν είναι δυνατό, να

 • Συμμετέχετε σε ομάδες ΔΥΟ ή ΤΡΙΩΝ ατόμων που βρίσκονται ήδη στον οικείο/στενό σας κύκλο.
 • Χρησιμοποιήσετε μάσκα ΚΝ95
 • Περιορίσετε/παρακολουθήσετε τις επαφές σας τις προηγούμενες 4-5 ημέρες
 • Κάνετε τεστ

 

Διοργάνωση – Επικοινωνία:

Buddha Libre Yoga Studio

📍 Καρακάση 112, Κ. Τούμπα, Θεσσαλονίκη

📞+30 694 590 28 21

📧 info@buddhalibre.gr

 

👤 Ο Εισηγητής, Θάνος Σταυρόπουλος

Ο Θάνος Σταυρόπουλος (PhD) είναι δάσκαλος Yoga (200H Yoga Alliance USA & Indian Yoga Federation, AcroYoga International, 90H Thai Massage Therapist κ.α.) και ιδρυτής του Buddha Libre Yoga Studio στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, εργάζεται ως Technology & Innovation Senior Manager στο Pfizer Center for Digital Innovation. Έλαβε πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και εργάστηκε σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα με ειδικότητα τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων από αισθητήρες και έξυπνες συσκευές με εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, ευεξίας και κλινικές δοκιμές. Παράλληλα, μετά από εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και Ινδία, μοιράζεται την αγάπη του για τη Vinyasa, Hatha και AcroYoga με άτομα όλων των ηλικιών και εμπειριών, παιδιά και ηλικιωμένους, επιστήμονες και αθλητές. Εστιάζει στην επιστήμη πίσω από κάθε μέθοδο, λατρεύει τη διαλογιστική κίνηση της Vinyasa, την ευφυΐα των ακροβατικών και την αγνή πρόθεση του Thai Massage. Ίδρυσε το Buddha Libre Yoga Studio στη Θεσσαλονίκη ως ένα κανάλι μετάδοσης δημιουργικότητας, επαφής, παιχνιδιού και ευεξίας με έμφαση σε ένα κοινό που ξεκινά να ανακαλύπτει τον κόσμο της Yoga.

 

<English>

 

In this workshop we will remember and discover new ways of transitioning and flowing between postures during flight, intended for everyonge; new and experienced practitioners.

 

The workshop includes:

 • Solar Asana: Individual practice with yoga postures, to prepare the body and mind for the flight that will follow
 • Partner Warm-up: Exercises in pairs prepare the body even more and add the necessary elements of cooperation and communication
 • Flying Flow: Flights with transitions from one posture to another and compose a complete flow
 • Thai Massage: Cool-down and Thai Massage exchange so that we can fly again soon

 

🤸‍♀️ Suitable for all practitioners. Previous experience in yoga or AcroYoga is recommended (Beginner – Intermediate)

 

💲 Cost: 25 € with VAT 24%

➡ Booking: with free registration and booking (Book Now) at

https://momoyoga.com/buddhalibre

and specifically in the “AcroYoga Workshop: Basics of Flying Flow with Thanos”, simply by going to the day of the workshop or by following the link below:

https://www.momoyoga.com/buddhalibre/lesson/12765255/acroyoga-workshop-basics-of-flying-flow-with-thanos

Then, selecting the “Workshop” package and paying the amount either by card online or by cash at the studio.

 

All health & precautionary measures for COVID-19 listed here will apply:

/health-guidelines

ADDITIONALLY AND SPECIFICALLY FOR THIS WORKSHOP:

AcroYoga means community ~ help us safeguard it with love and kindness for others. It is recommended, if possible, to:

 • Participate in groups of TWO or THREE people who are already in your immediate circle/bubble.
 • Use a KN95 mask
 • Restrict/monitor your contacts in the last 4-5 days
 • Test

 

Organization – Contact:

Buddha Libre Yoga Studio

📍 Karakasi 112, K. Toumpa, Thessaloniki

📞+30 694 590 28 21

📧 info@buddhalibre.gr

 

👤 Led by Thanos Stavropoulos

Thanos Stavropoulos (PhD) is a Yoga teacher (200H Yoga Alliance USA & Indian Yoga Federation, AcroYoga International, 90H Thai Massage Therapist etc.) and founder of the Buddha Libre Yoga Studio in Thessaloniki. At the same time, he works as a Technology & Innovation Senior Manager at the Pfizer Center for Digital Innovation. He received a BSc, MSc and a PhD from the Department of Informatics of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) and worked in numerous research projects specializing in the collection, analysis and interpretation of sensor and smart device data with eHealth and clinical trial applications. After training in Greece, Europe and India, he shares his love for Vinyasa, Hatha and AcroYoga with people of all ages and experiences, children and the elderly, scientists and athletes. Focuses on the science behind each method, especially loving meditative movement in Vinyasa, building body-intelligence in acrobatics and a Thai Massage with pure intent. He founded the Buddha Libre Yoga Studio in Thessaloniki as a channel for creativity, human contact, play and wellness with an emphasis on an audience that is just beginning to discover the world of Yoga.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top