ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 27/03 
 SUSPENDING OPERATION UNTIL 27/03

Ανταποκρινόμενοι στην κρατική οδηγία, αναστέλλουμε τη λειτουργία του χώρου για 15 ημέρες για τον καλύτερο περιορισμό και πρόληψη του κορωνοϊού & COVID-19!

Ευχόμαστε μαζί να πετύχουμε αυτό τον συλλογικό στόχο, παραμένοντας στο σπίτι, αποφεύγοντας τις συναθροίσεις, και τηρώντας τις οδηγίες υγιεινής. Είναι άλλωστε μια ευκαιρία για ατομική εξάσκηση και δημιουργικότητα!

Η ομάδα του Buddha Libre 🙏